Инфрачервени нагреватели

Енергийно ефективно отопление на големи пространства

Schwank e експерт в енергийно-ефективни, удобни инфрачервени отоплителни системи, които предлагат за всяка търговска сграда подходящи и индивидуални решения.

 

По правило, инфрачервените системи Schwank могат да спестят между 30% и 50% [повече енергия] в сравнение с обикновените системи за отопление. Най-важното е, че с инвестицията в средства за производство, нивото на икономическа ефективност е определящ фактор при взимането на решение. Взети заедно постоянни и оперативни разходи, съчетани с високо качество на продукта, гарантират висока възвръщаемост на инвестициите [ROI].

 

Многообразните продуктови гами на Schwank, включват различни най-съвременни технологии за отопление:

 

  • Светли нагреватели [нагреватели с висок интензитет]
  • Тръбни нагреватели [нагреватели с нисък интензитет]
  • Топловъздушни апарати
  • Хибридни системи [рекуперативни системи и системи за възобновяема енерегия]
  • Проектиране и планиране
  • Инсталиране и пускане в експлоатация
  • Следпродажбено обслужване и други услуги

 

Поради това, Schwank може да предложи отоплителни системи, които отговарят на нуждите на различни потребители, с различни потребности и строителни изисквания. Schwank винаги ще бъде в състояние да предостави най-доброто решение за вашето специфично приложение.

 

Безпристрастна оценка на различните системи за промишлено отопление и техните характеристики са представени в следната таблица:


  • Dunkelstrahler für Hallen
  • Infrarotstrahler für Hallen
  • Strahlungsheizungen für Hallen

Oтоплителни системи Schwank
Източник: Природен газ за отопление на големи сгради, Federal Association of German Gas and Water Economics, 2010

OTOПЛИTEЛHИ CИCTEMИ

СEPBИЗ

ИЗЧИCЛЯBAHE HA EHEPГИЯ

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK