Изчисляване на енергия

Изчислете спестявания над стария си отопление


Стъпка 1 - Въвеждане на параметри на сградата
Стъпка 2 -Вашата потребност от топлинна енергия

Знаете ли какви са вашите нужди от отопление?

Да Не


Стъпка 3: Вашата потребност от топлинна енергия kW

Тази стъпка се деактивира , ако сте посочили отрицателен отговор, в случай че не знаете каква е вашата потребност от топлинна енергия.
Стъпка 4 - допълнителни параметри на сградата

Тази стъпка се деактивира, ако сте посочили положителен отговор, в случай че знаете вашите потребност от топлинна енергия.
Стъпка 5- Температура
Стъпка 6- Брой работни часове
Стъпка 7- Предишна отоплителна инсталация
Етап 8 - Цена на газта

Цена на газта [лв./kWh]
 

Резултати:

Вашата възможност за пестене на енергия за година

Особености:

Старо потребление: kWh
Ново потребление: kWh
Старата консумация2 Разход: t
Ново потребление2 Разход: t
Преизчисляване

Интересувам се от индивидуално изчисляване, което е безплатно.Горните резултати са основани и изчислени на база опит (например кратност на въздухообмен, опростена U-стойност, изчислена конструкция на топлопреминаващите повърхности и т.н.) и на измерената продуктова ефективност от сертифицирани лаборатории за провеждане на изпитания. Точните стойности може да се различават от изчислените стойности чрез този калкулатор за пестене на енергия.

Ние ще се радваме да изчислим точния потенциал на пестене на енергия на база специфични параметри на сградата (например: устройство на сградата и условия на експлоатация).
Wrmekoeffizient T:
Wrmekoeffizient L:
N:
K:
U:
DeltaT:
DeltaT-Tabelle:
Kw alt :
Kw neu :
Preis in € alt:
Preis in € neu:
Ich bin eine globale Hilfsfunktion

OTOПЛИTEЛHИ CИCTEMИ

СEPBИЗ

ИЗЧИCЛЯBAHE HA EHEPГИЯ

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK