Продукти

Нашият продукт е топлина. Приятна и достъпна топлина. Лъчиста топлина.

Повишаването на цените на енергията засяга ефективността на всяка организация. Трайното и рационално използване на енергия е крайно необходимо за много от тях. Въпреки това, потенциалът за пестене на енергия далеч не е изчерпан. Schwank предлага изключително ефективни решения за отоплението на сгради.

 

Използването на отоплителни решения от Schwank дава много предимства:

 

  • Висока икономичност: Пестене на енергийни разходи между 30% и 50% спрямо обикновените системи
  • В съответствие с действащата нормативна уредба в Германия – като EnEV [Наредба за пестене на енергия] и EEWärmeG [Закон за възобновяеми източници в Германия]
  • Равномерна, естествена и приятна топлина
  • Възможно е отоплението на определена зона или част от сграда
  • Без въздушно течение или вдигане на прах
  • Бърза възвръщаемост на инвестицията [ROI]
  • Продукти за дълготрайна употреба „Произведено в Германия” придружени с отлично обслужване

CBETЛИ HAГРEBATEЛИ


TPЪБНИ HAГРEBATEЛИ


XИБPИДНИ CИCTEMИHAГPEBATEЛИ ЗA BЪHШHИ ПЛOЩИ


TOПЛOBЪЗДУШНИ AПAPATИ


УПPABЛEHИE

 Покажи продукти


ГOPEЛKИ И ПЛOЧKИ

OTOПЛИTEЛHИ CИCTEMИ

СEPBИЗ

ИЗЧИCЛЯBAHE HA EHEPГИЯ

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK