Хибридни системи

Икономично използване на комбинираната работа – рекуперативни системи за промишлени сгради и логистични центрове

 

 

От 1995г. хибридни системи, свързващи инфрачервени системи със системи за рекуперация се изпълняват успешно от Schwank. Във връзка с все по-ефективните инфрачервени газови системи, хибридните системи придобиха все по-голямо значение. За да се намалят оперативните разходи и за да се спомогне за опазването на околната среда [въглеродния отпечатък], комбинацията от енергийно-ефективно отопление и иновативни рекуперативни системи може да бъде разумно решение.

 

Взаимодействието между новите нормативни актове, например, EEWärmeG [Закон за възобновяеми енергийни източници в Германия] и EnEV 2009 [Наредба за пестене на енергия] повишават значително изискванията за ефективни отоплителни системи. Schwank надминава тези изисквания със своето разнообразие от решения за отопление, пестящи енергия.

 

Терминът „хибридна система” означава комбинация от две различни технологии. Включва:

 

  • енергийно ефективни, екологични газови инфрачервени нагреватели, и
  • иновативни рекуперативни системи.

 

С комбинация от ефективно отопление и оползотворяване на отпадната топлина – могат да бъдат спестени до 15% от инсталираната отоплителна мощност. Например, при дадена отоплителна мощност от 300 kW, това е равностойно на потенциална използваема енергия от допълнителни 45 kW.

OTOПЛИTEЛHИ CИCTEMИ

СEPBИЗ

ИЗЧИCЛЯBAHE HA EHEPГИЯ

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK