Светли нагреватели

Иновативни, икономични, бързи и тихи

Основата на светлия [високоинтензивен, плочков] инфрачервен нагревател е единствената по рода си керамична плоча, изобретена от основателя на Schwank - Гюнтер Шванк. Инфрачервената енергия се произвежда от въздушно-газова смес чрез безвредно изгаряне през 3600-те отвора на плочата. По този начин керамичната повърхност на плочата се нагрява до 950°C, светейки ярко и освобождавайки инфрачервено лъчение. Рефлекторите отклоняват и насочват лъчението към обитаемото пространство, загрявайки го до желаната приятна температура.

 

Светлите нагреватели Schwank се използват за отопление на промишлени заводи, складове и дистрибуционни центрове, работилници и гаражи, хангари, спортни съоръжения, както и за църкви. Предлагат се и специални модели за отопление на вътрешни дворове и футболни стадиони.

 

Компанията Schwank е разработила светли нагреватели в три класа енергийна ефективност:

 

 • supraSchwank, нашият „Premium” модел
 • primoSchwank, задава промишления стандарт
 • ecoSchwank, базов модел

Предимства на светлите инфрачервени нагреватели Schwank:

 

 • Изключително висока енергийна ефективност и икономичност, ниски емисии на CO2 и NОX [азотни окиси]
 • Постоянна и приятна лъчиста топлина
 • Много кратки периоди на загряване
 • Дълъг живот на работа и високо ниво на комфорт
 • Възможно е отопление на част от дадено пространство с различни температурни нива
 • Без въздушни течения или вдигане на прах
 • На практика безшумни
 • Лесно инсталиране, което пести пространство
 • Качество "Произведено в Германия"

 

 


supraSchwank [premium]


primoSchwank [standard]

OTOПЛИTEЛHИ CИCTEMИ

СEPBИЗ

ИЗЧИCЛЯBAHE HA EHEPГИЯ

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK