Тръбни Нагреватели

Иновативни и икономични

Ядрото на инфрачервените лъчисти нагреватели Schwank е иновативната "Whisper-Jet" горелка. Тя е резултат на продължителен технически напредък и дългогодишен опит. Schwank предлага своите горивни системи с вентилатори за нагнетяване на въздух в горелката. Това позволява на Schwank да създаде много дълъг ламинарен пламък, който достига много навътре в тръбата. Това води до по-равномерно предаване на топлина, което има незабавен ефект върху енергийната ефективност на цялата система. Тръбата се загрява до 650°C и произвежда приятна лъчиста топлина. Допълнително предимство на нагнетателния ветилатор в горелката е факта, че той не е изложен на горещите димни газове и затова е много по-дълготраен спрямо вентилаторите, използвани при стандартните тръбни нагреватели .

 

Ние предлагаме тръбни нагреватели в 4 класа на енергийна ефективност:

 

  • superTube, нашите „Premium Plus” уреди
  • calorSchwank, нашият „Premium” модел
  • infraSchwank, задава промишления стандарт
  • novoSchwank, нашият базов модел

Предимства на инфрачервените лъчисти тръбни нагреватели:

 

  • Изключително висока икономичност
  • Равномерно и приятно разпределение на топлина
  • Кратко време нужно за загряване
  • Дълъг живот на работа и високо ниво на комфорт
  • Без въздушни течения или вдигане на прах
  • Качество "Произведено в Германия"

 

 

 

 

 

 


superTube [premium plus]

 Повече подробности


calorSchwank [premium]


infraSchwank [standard]

OTOПЛИTEЛHИ CИCTEMИ

СEPBИЗ

ИЗЧИCЛЯBAHE HA EHEPГИЯ

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click here for more information
OK